Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Καβάλας-ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Καβάλας-ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του αναζητά ικανούς ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για το αντικείμενό τους.

Πιο συγκεκριμένα ζητείται:

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ για πρωινή απασχόληση

Εμπειρία σε κλινική αποκατάστασης θεωρείται προσόν.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Νοσηλευτικής Π.Ε. ή Τ.Ε.

-Απαραίτητη προϋπηρεσία

-Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

-Ελεγκτικές και οργανωτικές ικανότητες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο ανάλογο της ειδικότητας

Επιθυμητά προσόντα:

-Προϋπηρεσία σε μονάδα αποκατάστασης

-Γλώσσας

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Τ.Ε.

-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας

Για όλες τις ειδικότητες απαιτούνται τα εξής επιπλέον προσόντα:

-Ευγένεια και επικοινωνιακή ικανότητα

-Ομαδικότητα και διάθεση για συνεργασία

-Συνέπεια και οργανωτικότητα

-Γνώση χρήσης Η/Υ

-Επιθυμητή η γνώση Ρωσικής ή Γερμανικής ή Τουρκικής ή Βουλγάρικης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά συνοδευόμενα από φωτογραφία στην ταχυδρομική θυρίδα: Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Καβάλας-ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, Τ.Κ. 64012, Τ.Θ. 10 ή στο e-mail: