Θέσεις εργασίας στη Λακωνία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία MALVASIA HEALTH CARE με έδρα τη Λακωνια, επιθυμεί να
προσλάβει άμεσα ιατρούς (Γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας, ή οποιασδήποτε άλλης
ειδικότητας) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται διαμονή, ικανοποιητικές αποδοχές
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών: Τηλ.Πληροφοριών: 6907035048 / 2732061800