Συνεργασία με ιατρό Βιοπαθολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ, για το Κεντρικό Εργαστήριο του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο &

Για περισσότερες πληροφορίες στο 6987 290078 – 2310 880156 Δίκης Νικόλαος

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.