πρόσληψη ιατρών από aegean medical service

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

AEGEAN MEDICAL SERVICE

ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα

Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας, για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική,
Μηνιαίες αποδοχές Ευρώ 2.500

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881