Πρόσληψη Δερματολόγου στη Σαντορίνη

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρός Δερματολόγος ζητείται για άμεση πρόσληψη (full time) από Δερματολογικό Κέντρο στη Σαντορίνη, για τη στελέχωση του Ιατρείου.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ειδικότητας και δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης στη Σαντορίνη (Παρέχεται Δωρεάν Κατοικία). Προυπηρεσία στον κλάδο Αισθητικής Δερματολογίας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Προσφέρονται: Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, άριστες συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, και παροχή δωρέαν ήδη εξασφαλισμένης κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το Βιογραφικό τους:
e-mail:   –  Τηλ.22860 31848.