ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ