Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία Παιδιάτρου με το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης