Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία ιατρού Γενικής Ιατρικής με το Κέντρο Υγείας Κάτω Νευροκοπίου