Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) παιδίατρο στο Δήμο Καλαμαριάς.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας