Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ιατρό καρδιολόγο στο Δήμο Καλαμαριάς.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας