ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας