ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη προκηρύσσει την θέση του/της Ιατρού εργασίας από 01/11/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό στο