Προκήρυξη Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. για συνεργασία με Ιατρούς