Πολυκλινική ενταγμένη στο ΓΕΣΥ με έδρα στην Λεμεσό ( Κύπρος ) αναζητεί ιατρούς για μόνιμη εργασία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Πολυκλινική ενταγμένη στο ΓΕΣΥ με έδρα στην Λεμεσό ( Κύπρος ) αναζητεί ιατρούς για μόνιμη εργασία με ειδικότητα 1) Παθολογία 2) Γενική ιατρική 3) Παιδιατρική 4) Πλαστική χειρουργική 5) Γαστρεντερολογία 6) Ενδοκρινολογία.

Προσόντα :

1) Πτυχίο ιατρικής

2) Τίτλος ειδικότητας

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ε.Ε.

4) Γνώση ελληνικής γλώσσας

5) Επιπλέον γνώση της αγγλικής, ρώσικης, αραβικής, εβραϊκής γλώσσας θα εκτιμηθεί

Παροχές :

1) Μόνιμη και πλήρη εργασία χωρίς εφημερίες

2) Υψηλές αποδοχές + bonus για κάθε ασθενή

3) Διαμονή

4) Επιμορφωτικά σεμινάρια εντός της Κύπρου και του εξωτερικού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά στο email: με αναφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία