Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων αναζητεί ιατρό για τη στελέχωση νέων εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων αναζητεί για τη στελέχωση νέων
εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη υποψήφιο/α:


Έμπειρο-έμπειρη
ΙΑΤΡΟ Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο ως Υπεύθυνο
Μικροβιολογικού Τμήματος.
Απαραίτητα Προσόντα:
Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Διοικητικές & Οργανωτικές ικανότητες Εργαστηρίου.
Ικανότητα υποστήριξης αποτελέσματος.
Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας.
Οργανωτικές ικανότητες.
Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office.
Άριστη γνώση Αγγλικών.
Παροχές:
Δυνατότητα εξέλιξης
Σταθερό πακέτο αποδοχών


e-mail αποστολής βιογραφικών: