ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ