Ιατρός Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Λευκωσία ζητά να προσλάβει ειδικό ιατρό για πλήρη απασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες για το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.cy-smc.com.

Θέσεις Εργασίας

Ιατρός Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

Περιγραφή εργασίας

Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξή τους. Πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς.

Βασικά καθήκοντα

 1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
 2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
 3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
 4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
 5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες,).
 6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
 7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
 8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων.

Προσόντα

Για την ανωτέρω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:

 1. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Ρωσσικής γλώσσας.

Απολαβές

Ετήσιες τακτικές αποδοχές €65,000.

Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές και ανέρχεται 24 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ υποβάλετε αίτηση στο .