Ιατρική εταιρία ζητάει ιατρό για συνεργασία κατά την θερινή περίοδο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρία ζητάει ιατρό για συνεργασία κατά την θερινή περίοδο του 2021 στην
Χαλκιδική ή στην Πελοπόννησο/Κυλλήνη. Απαραίτητα προσόντα γνώση Αγγλικής
γλώσσας. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, διαμονή σε δωμάτιο πελατών και
διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών στο e-email:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 234 91 19.