Ιατρική εταιρία ζητάει ιατρό για συνεργασία κατά την θερινή περίοδο του 2022

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρία ζητάει ιατρό για συνεργασία κατά την θερινή περίοδο του 2022 στην
Χαλκιδική ή στην Πελοπόννησο. Απαραίτητα προσόντα γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, διαμονή και διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών στο e-email:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 234 91 19.