Ιατρική εταιρεία, ζητά συνεργάτες ιατρούς

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία, ζητά συνεργάτες ιατρούς (με ή χωρίς ειδικότητα), για εφημερίες επιφυλακής. 15 ημέρες/μήνα, με ΤΠΥ. Ικανοποιητική αμοιβή, άριστες συνθήκες εργασίας. Για πληροφορίες κα Λιάκου 6944229717/