Ιατρική εταιρεία στην Κέρκυρα ζητάει ιατρό άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία στην Κέρκυρα ζητάει ιατρό άνευ ειδικότητας με εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου για καλοκαιρινή εργασία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Παρέχονται υψηλός μισθός και διαμονή. Τηλ. επικοινωνίας 6977302996