Η Ψυχιατρική Κλινική «Άγιος Γεώργιος», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ζητεί Ιατρούς για κάλυψη εφημεριών

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται Ιατροί, Ειδικοί ή άνευ Ειδικότητας, για κάλυψη εφημεριών στην Κλινική «Άγιος Γεώργιος», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, για κάλυψη εφημεριών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2310 343877 ή 2310 341262 για πληροφορίες. Πρόσωπο επικοινωνίας για πληροφορίες είναι ο Κος Αναστασιάδης.”