Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία IASSIS MEDICAL με έδρα την Ζάκυνθο, αναζητά ιατρούς 

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία IASSIS MEDICAL με έδρα την Ζάκυνθο, αναζητά ιατρούς

(οποιασδήποτε ή άνευ ειδικότητας) για μόνιμη συνεργασία.

Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών:

Τηλ.Πληροφοριών: 6941553423 (09:00 – 17:00)