Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία I-ASSIST με έδρα την Λευκάδα, αναζητά ιατρούς 

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία I-ASSIST με έδρα την Λευκάδα, αναζητά ιατρούς

(οποιασδήποτε ή άνευ ειδικότητας) για μόνιμη συνεργασία.

Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών: 

Τηλ.Πληροφοριών: 6947039924 (09:00 – 17:00)