Η Ιατρική Ηρόδοτος Ζητά Ακτινολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

H Ηρόδοτος Ιατρική, μια νέα, σύγχρονη και πρωτοποριακή διαγνωστική μονάδα,
σχεδιασμένη να λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων, αναζητά
Ιατρό – Ακτινολόγο για μόνιμη συνεργασία

Απαραίτητα προσόντα

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία σε εξετάσεις υπερήχων, μαστογραφίας, ακτινογραφιών και
    αξονικών, συνεκτιμάται
  • Προσωπικές δεξιότητες: Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα.

Ο Όμιλος προσφέρει:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα περιβάλλον σύγχρονου εξοπλισμού
  • Φιλικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα στο

e-mail:

Επισκεφθείτε μας :

http://irodotosmed.gr/

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε μαζί μας!