Η Ιατρική Εταιρεία Kalika Med Care ζητά να προσλάβει Ιατρό για εφημερίες επιφυλακής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική Εταιρεία Kalika Med Care ζητά να προσλάβει Ιατρό για εφημερίες επιφυλακής (2-3 εβδομάδες/μήνα), με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για κατ’οίκον επισκέψεις και λήψεις δειγμάτων COVID.

Απαραίτητα προσόντα

  1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  2. Αγγλικά
  3. Δίπλωμα οδήγησης, μεταφορικό μέσο
  4. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Περιγραφή θέσης

  1. Επισκέψεις κατ’οίκον πρωτοβάθμιας περίθαλψης
  2. Λήψεις COVID

Για αποστολή βιογραφικών: