Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα Βιοπαθολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ιατρική εταιρεία
AEGEAN MEDICAL SERVICE
ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
Βιοπαθολόγου
για εργασία στα διαγνωστικά κέντρα της εταιρείας
στη Θεσσαλονίκη.
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786