ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας