ΓΑΛΛΙΑ – ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ– ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΛΟΥΖΗ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΓΑΛΛΙΑ – ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ– ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΛΟΥΖΗ – Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Τουλούζη, Γαλλία. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – Ο οφθαλμίατρος θα συνεργάζεται με τον ορθοπτιστή/οπτομέτρη (2 άτομα) που κάνουν τις μετρήσεις. Η κλινική διαθέτει όλο τον εξοπλισμό για τις οφθαλμολογικές μετρήσεις. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, Δυνατότητα εργασίας 4 μέρες / εβδομάδα.
ΑΜΟΙΒΗ – Πολύ υψηλές απολαβές, ανάλογα με τον αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, σύμβαση αόριστου χρόνου, ο ιατρός είναι μισθωτός. Δεν υπάρχει έναν υποχρεωτικό αριθμό ασθενών, προσφέρεται εκπαίδευση σχετικά με το ιατρικό σύστημα εργασίας στη Γαλλία.
Προσφέρονται μαθήματα γαλλικών, υποστήριξη για τη συνέντευξη και για όλη τη διαδικασία εγγραφής στη Γαλλία.
Για περισσότερες πληροφορίες – Άννα Μαρία Παπαδημητρίου,  , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.