Εταιρεία αναζητά απόφοιτους ιατρικής άνευ ειδικότητας ή με τις  ειδικότητες βιοπαθολόγου/μικροβιολόγου ή παθολόγου γενικής ιατρικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

 

Νέα εταιρεία ιατρικού ενδιαφέροντος αναζητά απόφοιτους ιατρικής άνευ ειδικότητας ή με τις  ειδικότητες βιοπαθολόγου/μικροβιολόγου ή παθολόγου γενικής ιατρικής για την στελέχωση νέων ιατρείων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Απαραίτητα προσόντα:1) Απόφοιτοι ιατρικής σχολής

                                     2) Κάτοχοι άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

                                     3) Πλήρως εμβολιασμένοι

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email