ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΥΝΑΝΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥΣ.