ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας