ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης εξωτερικού συνεργάτη ιατρού Μικροβιολόγου-Βιοπαθολόγου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν για την εξέταση των εργαζομένων της.

Για τον λόγο αυτό σας αποστέλλω το φυλλάδιο προδιαγραφών των υπηρεσιών της ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρεται η εταιρεία μας.                                                     

Η κάλυψη αφορά την χρονική περίοδο έως τις 31/12/2021 με άμεση ισχύ και συνολικό αριθμό ατόμων περί τους 600.