ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 2 ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας