Διάφορες θέσεις εργασίας για κρατικό νοσοκομείο στο CH MAYOTTE

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Διάφορες θέσεις εργασίας για κρατικό νοσοκομείο στο CH MAYOTTE,  γαλλικό έδαφος  στον Ινδικό Ωκεανό. Νοσοκομείο με χωρητικότητα 400 κλινών και προσκοπικό 2600 άτομα, εκ των οποίων 220 ιατρούς και 170 μαίες – ψυχίατρος, αναισθησιολόγος, παιδίατρος, νευρολόγος, πνευμονολόγος,  ενδοκρινολόγος. Ο μισθός κυμαίνεται ανάλογα με την εμπειρία και με την ειδικότητα + αύξηση λόγω απόστασης (μεταξύ 6.600 και 11.500 καθαρά / net imposable πριν την παρακράτηση επί των κερδών)  . Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.

===============