Αγγελία για Ιατρό Εργασίας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» αναζητά Ιατρό Εργασίας για ανάθεση καθηκόντων με πλήρη απασχόληση σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

Για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας με βάση το άρθρο 16 του ν.3850/2010, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν:

  1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
  2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  3. Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή οποιαδήποτε ειδικότητα (σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε Επιχειρήσεις προ της 15ης-5-2009).

Καθήκοντα μπορούν να ανατεθούν και σε Ιατρό, άνευ ειδικότητας, εφ’ όσον ο Ιατρός έχει ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε Επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15-5-2009.

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Άδεια οδήγησης
  2. Καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail μέχρι την Παρασκευή 25/6/2021.

Πληροφορίες: 214 100 9795, 214 100 9686.