Αγγελία αναζήτησης ιατρών στη Γαλλία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Medecins en France

Vous êtes un médecin UE, vous parlez le français à un niveau B2 et vous voulez travailler en France ? Nous recrutons pour nos 2 hopitaux situés dans le Nord et le Nord Est de la France.

Des médecins dans les specialités suivantes:

–  Gériatres court et moyen séjour (SSR)

–  Médecins coordonnateurs (EHPAD SMTI)

–  Médecins coordonnateurs (EHPAD)

–  Médecins coordonnateurs (EHPAD) 

–  Anesthésistes-réanimateurs 

–  Médecins généralistes 

–  Endocrinologues 

–  Urgentistes 

–  Chirurgiens orthopédistes 

–  Chirurgiens viscéral (orientation chirurgie bariatrique)

–  Chirurgiens urologue 

–  Radiologues 

–  Cardiologues (possibilité d’accès à un plateau de coronarographie)

–  Pédiatres avec compétence en néonatologie (maternité de niveau 2B)

–  Pneumologues

–  Médecins DIM 

–  Gynécologues-obstétriciens

Il s’agit de postes en CDI, la rémunération est très attractive.

Nous nous occupons votre enregistrement à l’Ordre des Médecins. Vous béneficiez d’un logement gratuit pour votre installation, ainsi que d’une aide pour toute l’intendance (banque, assurance, logement, etc.)

Les fiches de poste sont disponibles chez: www.hrstrategy.gr – Tel: +30 210 61 34 892

Hrstrategy εταιρία επιλογής επιστημονικού προσωπικού και στελεχών, Λ. Κηφισίας 130Γ, Α.Φ.Μ. 800787666 ΔΟΥ Αμαρουσίου.