Αναζήτηση θέσεων εργασίας ιατρών από εταιρεία IMS

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική εταιρεία ΙΜS  «ΙΔ.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» με αντικείμενο Τουριστική Ιατρική , αναζητά ιατρούς ,σε 5αστερα ξενοδοχεία στον νομό της Χαλκιδικής και σε διάφορα νησιά της Ελλάδος .

Απευθύνεται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας ή ενδιάμεσα της ειδικότητας τους.

Παρέχονται υψηλές αποδοχές, ασφαλιστική κάλυψη, διαμονή, διατροφή.