αναζήτηση ιατρών για διενέργεια εφημεριών

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Από την ιδιωτική ψυχιατρική κλινική «Θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη Α.Ε.» με έδρα την Κοζάνη ζητούνται ιατροί για συνεργασία. Η συνεργασία αφορά τη διενέργεια εφημεριών. Η παρούσα αγγελία αφορά και ιατρούς που βρίσκονται σε αναμονή ειδικότητας. Η μορφή απασχόλησης μπορεί να είναι είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε περίπτωση ιατρού αυτοαπασχολούμενου. Για ενδιαφερόμενους που βρίσκονται εκτός Κοζάνης η επιχείρηση θα παρέχει επιπλέον αποζημίωση οδοιπορικών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας συνεχόμενων εφημεριών για περαιτέρω διευκόλυνση.

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο Ιατρικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Τυχόν σχετική προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί.

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση χρησιμοποιώντας τον κωδικό DC_21 στο θέμα του email. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, και ώρες επικοινωνίας καθημερινά 08:00 – 15:00.

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβαστούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο.