ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-ΤΗΣ Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας