ανάγκη για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο ΓΝ Κορίνθου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ανάγκη για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο ΓΝ Κορίνθου για ανάγκες σε ΤΕΠ (πρωτίστως), Παθολογική, Χειρουργική, Μικροβιολογικό.

Για πληροφορίες στο mail: