ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Για την κάλυψη του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Κεφαλληνίας ζητείται Ακτινοδιαγνώστης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ο οποίος καλύπτει είτε εφημεριακές απαιτήσεις μόνον , με τις ανάλογες αποδοχές, είτε πλήρους απασχόλησης.

Υπάρχει δωρητής ο οποίος καλύπτει την στέγη κατά την θερινή περίοδο.

E-mail :

Τηλ. Επικοινωνίας: 2671361330 & 2671361126, 6944574481