Διατίθεται εξοπλισμός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πληροφορίες Αγγελίας

Διατίθεται εξοπλισμός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ λόγω συνταξιοδότησης τηλ. 6944457514