Φόρτωση Εκδηλώσεις

CNS SPECT & PET Imaging Educational Course

17 Φεβρουαρίου 2023 - 19 Φεβρουαρίου 2023

Λεπτομέρειες

Αρχή:
17 Φεβρουαρίου 2023
Τέλος:
19 Φεβρουαρίου 2023
Ιστότοπος:
https://pcoconvin.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/cns2023/cns2022course

Προσθήκη σε ημερολόγιο