Φόρτωση Εκδηλώσεις

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

18 Νοεμβρίου 2022 - 20 Νοεμβρίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
18 Νοεμβρίου 2022
Τέλος:
20 Νοεμβρίου 2022
Ιστότοπος:
https://www.exem2022.gr/index.php?r=site/page&view=abstract_submission

Προσθήκη σε ημερολόγιο