Φόρτωση Εκδηλώσεις

1st Course “Advanced fixation concepts of the hand and wrist on fresh frozen cadaveric specimens”

25 Νοεμβρίου 2022 - 26 Νοεμβρίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
25 Νοεμβρίου 2022
Τέλος:
26 Νοεμβρίου 2022
Ιστότοπος:
https://www.globalevents.gr/

Προσθήκη σε ημερολόγιο