Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Δελτίο Τύπου - 27/6/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τον Προέδρο του ΕΟΠΥΥ κ .Δ. Κοντό στα γραφεία του ΙΣΘ. Στην συνάντηση συζητήθηκαν:

Α. Το οξύ πρόβλημα των εργαστηρίων και η αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης υπουργικών αποφάσεων για την ισοκατανομή των πόρων με ανώτατο όριο ανά πάροχο. Από πλευράς του Ι.Σ τονίσθηκε ότι αυτή είναι η μόνη λογική ρύθμιση εφόσον η θέσπιση ορίου ανά ασφαλισμένο θεωρείται ανέφικτη. Τονίσθηκε ότι η επιβίωση των ατομικών επιχειρήσεων αποτελεί όρο προάσπισης της μεσαίας επιστημονικής τάξης και κατά συνέπεια της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητήθηκε ο πλήρης διαχωρισμός α’ βάθμιας και β’ βάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος θα συμβάλει και στην εξοικονόμηση πόρων.

Β. Επισημάνθηκε η διαχρονική αναξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ ως προς τις αποπληρωμές όλων των συμβεβλημένων παρόχων και η ανάγκη εξομάλυνσης του συστήματος. Στα πλαίσια αυτά ζητήθηκαν οι όροι λειτουργίας των Ι.Ε.Ε και η δυνατότητα οι έλεγχοι να περιέλθουν στους Ι.Σ ώστε να ξεριζωθούν σταδιακά οι παρασιτικές ρυθμίσεις.

Γ. Ζητήθηκε η άμεση ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν απολύτως την έκπτωση του rebate και του clawback από τα εισοδήματα του 2013. Τονίστηκε η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Δ. Αναλύθηκαν διεξοδικά οι αδυναμίες του συστήματος με κύρια την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων και ιδίως των νέων, που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ. Για αυτούς τους συναδέλφους ζητήθηκε ειδική ρύθμιση και μέριμνα.

Ε. Τέλος συζητήθηκαν θέματα δυσλειτουργίας των ΚΕΠΑ και του ΠΕΔΥ, καθώς και θέματα τριβής συμβεβλημένων ιατρών με τον οργανισμό και τους ασθενείς.

Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση του ΕΟΠΥΥ στα αιτήματά μας με δεδομένη την προφορική αποδοχή τους από τον Πρόεδρο.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος Νίτσας Νικόλαος

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
27/09/2018 : 6η Πανελλήνια Συνάντηση "AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ"

27 - 29 Σεπτεμβρίου 2018

«Αίγλη Ζαππείου», Αθήνα

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 - Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 - 210 6839690/1, φαξ. 210 6827409
e-mail. ssialma@tmg.gr web site. www.tmg.gr


27/09/2018 : 16ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου


27 – 29 Σεπτεμβρίου 2018
27/9: Πρακτικό μέρος, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ
28 & 29/9: Θεωρητικό Μέρος, Ξενοδοχείο Hilton
www.athensefc2018.mdcongress.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions