Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Διεκδικούμε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαστηριακούς ιατρούς - 3/4/2014
Θεσσαλονίκη 3-4-2014
 
Αριθ. Πρωτ. : 1862/Γ
 
 
Προς
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.10674
Αθήνα
 
Κοινοποίηση: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
 
            Αξιότιμοι κύριοι,
 
            Σύμφωνα με το αρ.15 του Ν.4024/2011 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου (27-11-2011) και με το νόμο 4235/2014 αρ.67 η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως και έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του (11-2-2014), δηλαδή έως και 11-8-2014.
            Ωστόσο στην υπουργική απόφαση με αριθ.οικ.2/16519/0022,/ 24-2-2012, η οποία καθόρισε τόσο τους δικαιούχους όσο και το μηνιαίο επίδομα καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε Νοσοκομεία, Μονάδες Κεντρικής Φροντίδας της Χώρας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων, τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε εργαστήρια (π.χ. νοσοκόμοι, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, συσκευαστές ορρών-εμβολίων κ.α.). Ωστόσο το παράλογο και παράδοξο είναι, ότι ανάμεσα στις κατηγορίες των δικαιουμένων το επίδομα δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που έχουν εκ του νόμου τη μεγαλύτερη ευθύνη αναφορικά με τη λειτουργία ενός εργαστηρίου, δηλαδή οι ιατροί κάτοχοι εργαστηριακών ειδικοτήτων όπως π.χ. βιοπαθολόγοι. Ενώ καθημερινά και αγόγγυστα εκτίθενται σε χιλιάδες κινδύνους και έρχονται σε επαφή με μολυσματικά και επικίνδυνα δείγματα ο νόμος τους παραβλέπει χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία και αναφορά αποκλείοντάς τους από τη λήψη του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
            Επειδή με το αρ.67 του Ν. 4235/2014 παρατείνει το χρονικό διάστημα αναφορικά με τη δυνατότητα καθορισμού των δικαιούχων, η οποία θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών καθώς και του αρμόδιου Υπουργού (εν προκειμένω του Υπουργού Υγείας) παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε να συμπεριληφθούν οι ιατροί-κάτοχοι εργαστηριακών ειδικοτήτων στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ώστε να αρθεί άμεσα η αδικία που υφίστανται μέχρι σήμερα εξαιτίας της παράλειψης να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Τσάμης Δημήτρης Νίτσας Νικόλαος

  

 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
22/06/2018 : MODULES IN BRONCHOSCOPY 2018

JUNE 22-23, 2018 │ ATHENS│ AEGLI ZAPPIOU

The official website of the Seminar, www.bronchoscopyathens.gr


28/06/2018 : 11ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

28-30 Ιουνίου 2018

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

πρόγραμμα

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: "The Art of Bringing People Together"
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 455 00 Ιωάννινα
Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr

Website: www.conferre.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions