Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ για επίσχεση εργασίας εργαστηριακών ιατρών - 4/12/2013
  
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
 
 
 
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλατεία Αριστοτέλους αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Δημήτριο Τσάμη.
 
 
                                                ΠΡΟΣ
 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Δημήτριο Κοντό.
 
 
Κοινοποίηση
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , οδός Σαπφούς αρ.3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο αυτού Γκανάτσιο Γεώργιο.
 
 
 
Θεσσαλονίκη 29-11-2013
 
 
 
Με το με αριθ.πρωτ. οικ.37966/25-11-2013 έγγραφό σας, το οποίο αφορά την απόδοση δαπανών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού για το διάστημα της επίσχεσης των συμβεβλημένων με αυτόν Παρόχων Υγείας και συγκεκριμένα για τους εργαστηριακούς ιατρούς αποφασίσατε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 11-11-2013 έως και 18-11-2013 προκειμένου οι ασφαλισμένοι να καταθέσουν τα παραστατικά των δαπανών για την ως άνω χρονική περίοδο και για τα οποία στη συνέχεια η Υπηρεσία σας θα προχωρήσει σε εκκαθάριση και αποζημίωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Ωστόσο σας ενημερώνουμε εκ νέου, γεγονός το οποίο πράξαμε και εγγράφως με το με αριθ.πρωτ.5955/Γ/20-11-13 έγγραφό μας, το οποίο και σας γνωστοποιήθηκε, ότι το Δ.Σ. του Ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συνέχιση της επίσχεσης εργασίας των εργαστηριακών ιατρών πέραν της 18-11-2013 και επ' αόριστο, καλώντας τα μέλη του να υπακούσουν την απόφαση.
 
Επειδή για το παραπάνω γεγονός σας ενημερώσαμε εγγράφως και έγκαιρα.
Επειδή οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους από τα μέλη, ειδάλλως απειλούνται με πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος τους.(αρ. 11 παρ.2 του Β.Δ. 11Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957 και αρ.35 παρ.4 , Ν.3418/2005 ).
 
Επειδή οι Ιατρικοί σύλλογοι έχουν ως σκοπό τους μεταξύ άλλων την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας καθώς και της επιστημονικής και ηθικής ανεξαρτησίας των μελών τους. (αρ. 11 παρ.2 του Β.Δ. 11Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957)
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
 
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
 
 
Για τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος από 11-11-2013 έως και 18-11-2013 σχετικά με τη δυνατότητα εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ασφαλισμένων   σε ότι αφορά την επίσχεση εργασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστηριακών ιατρών.
 
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
 
 
Άμεσα, άμα τη λήψη της παρούσας, όπως συμπεριλάβετε επιπλέον τη δυνατότητα εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ασφαλισμένων σε ότι αφορά την επίσχεση εργασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστηριακών ιατρών για το διάστημα από 18-11-2013 και εφεξής για όσο χρονικό διάστημα συνεχιστεί η συνέχιση της επίσχεσης εργασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστηριακών ιατρών.
  
 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Δημήτριο Κοντό αντιγράφοντας αυτήν καθ’ ολοκληρίαν στην έκθεση επίδοσης αυτού. Τέλος να κοινοποιήσει αντίγραφο της παρούσας προς Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Σαπφούς αρ.3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο αυτού κ. Γκανάτσιο Γεώργιο.
 
 
 
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
 
  
                                                Βλάχου Φωτεινή ( Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 6698)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
29/10/2020 : 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis

City/ Country: Thessaloniki, Greece
Venue: Met Hotel
Dates: 29 October – 01 November 2020
Language: English
Official Website: www.concopco.com/spine2020
E – mail: asoubasakou@concopco.com


30/10/2020 : Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020
Μetropolitan General, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες
& φόρμα εγγραφής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions