Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΔΙΕ 12/1/2012
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Η ΟΔΗΓΩΝ
 
 
Έπειτα από κοινοποίηση εγγράφου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Ι.Σ.Θ. προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα μέλη του προκειμένου να συσταθεί Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) για την εξέταση υποψήφιων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ. 43206/6028/4-8-2008.Η Δ.Ι.Ε. θα συγκροτηθεί από πέντε ιατρούς των ειδικοτήτων οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου ή ψυχιάτρου και ορθοπεδικού. Η αποζημίωση καθορίζεται στα σαράντα ευρώ ανά συνεδρίαση και έως 50 συνεδριάσεις ετησίως σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.2/72127/0022/22-12-2010. Αφορά μόνο κανονικό (πρωινό) ωράριο διότι ο γραμματέας της Επιτροπής δεν καλύπτεται πλέον από υπερωριακή απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός 10 ημερών να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος στο grammatia@isth.gr.
 

         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας
 
 Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                                        Νικόλαος Π. Νίτσας
 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
28/02/2020 : Περιφερειακό Σεμινάριο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

28 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2020
Βόλος, ξενοδοχείο Valis Hotel.


URL: www.medcongress.gr


05/03/2020 : Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία

5-7 Μαρτίου 2020
ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη

περισότερς πληροφορίες:
www.praxicon.gr/neurology2020


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions